โลหะผสม Fe-Cr-Al

  • Fe-Cr-Al alloys

    โลหะผสม Fe-Cr-Al

    โลหะผสม Fe-Cr-Al เป็นหนึ่งในโลหะผสมอิเล็กโทรเทอร์มอลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ มีลักษณะความต้านทานสูงค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิความต้านทานขนาดเล็กทนต่อการเกิดออกซิเดชันได้ดีอุณหภูมิสูงและอื่น ๆ โลหะผสมเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตอุปกรณ์ทำความร้อนในอุตสาหกรรมและเครื่องทำความร้อนภายในบ้าน