โลหะผสมสำหรับบรรจุถัง

  • Pail-Packing alloys

    โลหะผสมสำหรับบรรจุถัง

    ลวดบรรจุถังเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ชนิดหนึ่งของเรา ใช้เทคโนโลยีการม้วนขั้นสูงลวดจึงมีน้ำหนักชิ้นสูงและมีเส้นตรงที่ดีด้วยการใช้แพ็คถังคุณสามารถประหยัดเวลาในการเปลี่ยนแพ็คเมื่อเทียบกับหลอดพลาสติกขนาดเล็กที่คุณต้องหยุดการผลิตอย่างต่อเนื่อง