SGHT

  • Ultra high temperature electrothermal alloy

    โลหะผสมไฟฟ้าอุณหภูมิสูงพิเศษ

    ผลิตภัณฑ์นี้ทำจากโลหะผสมหลักที่ผ่านการกลั่นด้วยเทคโนโลยีโลหะผสมผง ผลิตโดยกระบวนการเย็นพิเศษและกระบวนการบำบัดความร้อน โลหะผสมความร้อนไฟฟ้าอุณหภูมิสูงพิเศษมีความต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นที่ดีทนต่อการกัดกร่อนของอุณหภูมิสูงการคืบขนาดเล็กอายุการใช้งานยาวนานและการเปลี่ยนแปลงความต้านทานเพียงเล็กน้อย