SGHYZ

  • SGHYZ high temperature electrothermal alloy

    โลหะผสมไฟฟ้าอุณหภูมิสูง SGHYZ

    ผลิตภัณฑ์ SGHYZ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นหลังจาก HRE ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในวัสดุโลหะผสมอิเล็กโตรเทอร์มอลอุณหภูมิสูงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับ HRE ผลิตภัณฑ์ SGHYZ มีความบริสุทธิ์สูงกว่าและทนต่อการเกิดออกซิเดชันได้ดีขึ้น ด้วยการจัดวางองค์ประกอบของธาตุดินที่หายากเป็นพิเศษและกระบวนการผลิตทางโลหะวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์วัสดุนี้จึงได้รับการยอมรับจากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศในด้านเส้นใยทนความร้อนที่มีอุณหภูมิสูง