Thin Wide Strip สำหรับทำความสะอาดแก๊ส

  • Thin Wide Strip for Gas Clean-up

    Thin Wide Strip สำหรับทำความสะอาดแก๊ส

    Fe-Cr-Al Thin Wide Strip ที่ผลิตโดย บริษัท ของเราในด้านของการเลือกการหลอมโลหะผสมทำจากวัตถุดิบคุณภาพสูงเช่นเฟอร์ไรต์เฟอร์โรโครเมี่ยมแท่งอลูมิเนียมซึ่งหลอมโดยการถลุงด้วยไฟฟ้าสองชั้นในการออกแบบ ขององค์ประกอบทางเคมีโดยการเพิ่มธาตุ Thulium ความต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นและอายุการใช้งานของโลหะผสมจะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ