Thin Wide Strip สำหรับแผ่นร้อนด้านบนกระจก

  • Thin Wide Strip for glass top hot plates

    Thin Wide Strip สำหรับแผ่นร้อนด้านบนกระจก

    ปัจจุบันเตาแม่เหล็กไฟฟ้าและเตาคลื่นแสงแบบดั้งเดิมกลายเป็นเตาไฟฟ้าหลักในห้องครัว เตาแม่เหล็กไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในสภาพของไฟขนาดเล็กซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นอันตรายต่อคนจะถูกแผ่ออกไปเนื่องจากหม้อหุงคลื่นแสงแบบดั้งเดิมมีปริมาณความร้อนต่ำทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นช้าเกินไปทำให้ทอดเร็วและสิ้นเปลืองมากเกินไป พลังงาน. เพื่อชดเชยการขาดของหม้อหุงจึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อหุงใหม่สำหรับจานร้อนบนกระจกขั้นสูงทั้งในและต่างประเทศ