ลวดโลหะผสม Invar ที่มีความแข็งแรงสูง

  • High-strength Invar alloy wire

    ลวดโลหะผสม Invar ที่มีความแข็งแรงสูง

    Invar 36 alloy หรือที่เรียกว่า invar alloy ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวต่ำมาก จุด Curie ของโลหะผสมอยู่ที่ประมาณ 230 ℃ซึ่งด้านล่างของโลหะผสมเป็น ferromagnetic และค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวต่ำมาก เมื่ออุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมินี้โลหะผสมจะไม่มีแม่เหล็กและค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวจะเพิ่มขึ้น โลหะผสมส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการผลิตชิ้นส่วนที่มีขนาดคงที่โดยประมาณในช่วงของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและใช้กันอย่างแพร่หลายในวิทยุเครื่องมือวัดความแม่นยำเครื่องมือและอุตสาหกรรมอื่น ๆ